Alkuvuoden aikana seuramme toiminnassa on tapahtunut kaksi melko isoa muutosta; seuran nettisivut ovat uudistuneet ja seuran jäsenlaskutus hoidetaan jatkossa keskusjärjestön kautta. Kumpikaan muutos ei aiheuta muutoksia perustoimintoihin, mutta ne tuovat toimintamme nykypäivään ja vähentävät seuran juoksevia kustannuksia.

Uudessa laskutussysteemissä on kuitenkin esiintynyt muutamia virheellisiä laskutussummia ja nämä virheet johtuvat kokonaan vanhan ja uuden laskutussysteemin yhteensulauttamisesta. Vuosien ajan seuran jäsenlaskutuksesta on huolehtinut yksi mies ja hänellä on ollut jäsenistöstä omat muistiinpanonsa. Nämä muistiinpanot eivät kuitenkaan ole täydellisesti linjassa keskusjärjestölle ilmoitettujen jäsentietojen kanssa. Nyt kun tätä yhtä laskutuksen hoitanutta miestä ei enää ole, niin kukaan ei pysty hoitamaan laskutusta enää samalla tavalla. On myös hyvä tietää, että seuramme maksaa jokaisesta jäsenestä keskusliitolle siitä, että he ylläpitävät jäsenrekisteriä ja heillä on olemassa oleva laskutusjärjestelmä, jota saamme vastaavasti käyttää. Näin ollen on myös kustannustehokasta käyttää tarjottua palvelua, josta maksamme. Nyt toivon jäsenistöltä kärsivällisyyttä tänä ensimmäisenä laskutuskautena, jonka aikana saamme korjattua koko jäsenistön tiedot vastaamaan nykytilannetta, että jatkossa keskusjärjestöllä ja meillä itselläkin on oikeat tiedot jäsenistön määrästä ja eri jäsenlajeista. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun mietitään Särkijärvien kalaistutusmääriä. Jäsenrekisteriä päivitetään jatkossa sitä mukaa, kun jäsenistö on maksanut haluamansa jäsenlajin mukaisen jäsenmaksun. Muistakaa kuitenkin, että perheluvan maksut ovat muuttuneet. Uudet perhejäsenyysmaksut löytyvät uusien nettisivujemme (jalasjarvenurheilukalastajat.fi) jäseneksi-alalehdeltä.

Uudet nettisivumme ovat olleet toiminnassa vuoden alusta lähtien. Vanhat sivut eivät olleet enää seuran hallinnassa ja ainoa toimiva osio siellä oli keskustelupalsta. Tästä syystä niin kilpailuilmoitukset, kilpailuiden tulokset, kalaistutusilmoitukset kuin kaikki muukin keskustelu olivat kaikki samana yhtenäisenä viestiketjuna, mikä ei ole seuran tiedotuskanavalle kovinkaan hyvä asia. Uusilla sivuilla kilpailut löytyvät kalenteri-alalehdeltä, kaikkien kilpailuiden tulokset uutisten tulokset-alalehdeltä ja tiedot kalaistutuksista ilmestyvät aikanaan etusivun oikeaan reunaan, mihin välittyvät Facebookiin laitettavat ilmoitukset. Ja huomaa, että sinun ei tarvitse kirjautua Facebookiin nähdäksesi nämä ilmoitukset, ne näkyvät kaikille.

Kovasti kyselyä on tullut keskustelupalstan puuttumisesta. Syy siihen, miksi keskustelupalstaa ei löydy omilta sivuiltamme on hyvin yksiselitteinen. 2010-luku ja nettikeskusteluaika ovat nopeasti osoittaneet, miten asiattomaksi nettikeskustelut hyvinkin nopeasti ajautuvat ja keskusteluihin pystyvät osallistumaan sellaisetkin henkilöt, joilla ei ole mitään tekemistä seuramme toiminnan kanssa. Tästä syystä keskustelulla pitäisi olla ylläpitäjä, joka jatkuvasti valvoo keskustelua ja poistaa asiattomuudet. Me emme voi velvoittaa ketään vastaamaan tällaisesta valvonnasta ja siksi keskustelumahdollisuus on siirretty kalastus.com-palvelimen alaisuuteen. Näin ollen he hoitavat valvonnan ja vastaavat muutenkin keskustelun ylläpidosta. Muiden seurojen ja järjestöjen sivuja katsomalla huomaat, että äärimmäisen harvoilta nettisivuilta löytyy enää keskustelupalstoja ja syy tähän on kaikilla sama kuin meilläkin. Me kuitenkin haluamme antaa mahdollisuuden hyvien kysymysten esittämiselle ja seuran toimintaan vaikuttamiselle ja siksi keskustelupalsta löytyykin nettisivuiltamme vain kahden klikkauksen takaa (linkit->keskustelupalsta), joten keskustelun siirtäminen sinne ei pitäisi olla kovinkaan suuri kulttuurinmuutos. Uusi keskustelupalsta toimii pääperiaatteiltaan aivan samalla tavalla kuin vanhakin. Toivotan väen erittäin tervetulleiksi keskustelemaan päivän polttavista kalastusasioista. Toivon myös keskusteluun positiivista henkeä ja toimintamme kehittämistä edesauttavia ideoita ja ajatuksia. Näin pystymme paremmin seurana vastaamaan jäsenistön tarpeisiin ja tuomaan toimintamme näkyvämmäksi jäsenistölle.

Aurinkoisia pilkkikelejä toivotellen,

PJ Harju